Megakids

Begeleiding en ondersteuning voor mensen met autisme!

Let op: Dit laatste kwartaal hebben we een flinke doorstroom gehad met betrekking tot jongeren van onze wachtlijst. Zo hebben we veel mensen blij kunnen maken met onze begeleiding. Inmiddels hebben we weer zeer veel aanmeldingen mogen ontvangen en hebben we opnieuw moeten besluiten niemand meer aan te nemen, noch op de wachtlijst te plaatsten uit de gemeente Haarlem. Komt u uit een andere gemeente, dan kunt u aanmelden via ons aanmeldformulier. Wilt u meer informatie over andere zorgaanbieders of wilt u niet wachten, dan verwijzen we u ‘graag’ terug naar het CJG www.cjgkennemerland.nl of de WMO. Zij kunnen u op de hoogte brengen van andere passende zorgaanbieders in de regio.

Megakids zal haar jonge & volwassen cliënten gedurende hun leven helpen zo zelfstandig mogelijk in het leven te staan, en grip te krijgen en te houden op hun leven, door hen op een zo breed mogelijk terrein te ondersteunen en te begeleiden. Van opvoeding en onderwijs tot werk … en in samenwerking met gemeenten, werkgevers, zorginstellingen, onderwijs en de ouders van cliënten.

De kracht van Megakids zit hierbij in de persoonlijke benadering, specifieke deskundigheid en activerende begeleiding.
De mensen achter Megakids streven naar groei en ontwikkeling.

Megakids is een organisatie van energieke medewerkers die van aanpakken weten, op wie je kunt bouwen. Wij zijn actieve professionals, goed opgeleid, praktisch en hebben veel ervaring. Wij zijn ook toegankelijk, dienstverlenend en voelen ons persoonlijk verantwoordelijk voor de tevredenheid van cliënten en hun directe omgeving. We werken graag samen en zijn daarom gericht op goede relaties met collega’s, cliënten, ouders en samenwerkende partners. Leuke, humorvolle en plezierige mensen die goed kunnen luisteren en zichzelf blijven.

Ieder mens verdient een waardige plaats in deze maatschappij. Ieder mens moet naar vermogen kunnen bijdragen aan en participeren in de samenleving.