Klachtenreglement

Wetgeving

 

Deze regeling is conform de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) opgesteld.

 

Bent u niet tevreden?

 

Wij doen ons uiterste best om u te behandelen op een manier die past bij uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling of over de manier waarop wij met u omgaan. Wij horen dat graag van u. Bent u niet tevreden, voelt u zich teleurgesteld, loopt de behandeling niet zoals u verwacht had? Blijf er niet alleen mee zitten, maar laat het ons weten. Wij gaan graag met u in gesprek over hoe wij onze zorgverlening kunnen verbeteren.

 

In dit reglement leest u wat u kunt doen als u niet tevreden bent of een klacht heeft. Vaak helpt praten met de betrokkenen. Helpt dat niet of wilt u een onafhankelijk oordeel, dan kunt u een klacht indienen bij Quasir. Quasir zal op een onafhankelijke wijze uw klacht professioneel in behandeling nemen.

 

Bemiddeling

 

Eerst praten

 

Bent u van mening dat u verkeerd of onzorgvuldig behandeld bent? Dan helpt het vaak al als u hierover praat met de betrokken medewerker. Misschien is uw klacht snel en gemakkelijk op te lossen of is er sprake van een misverstand. Ook als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent, horen wij dat graag van u, wij stellen uw mening zeer prijs.

 

Schriftelijk melden

 

Heeft u met de betrokkenen gesproken, maar bent u niet tevreden over de uitkomst van dit gesprek? Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de kwaliteitsfunctionaris van Megakids.

 

De kwaliteitsfunctionaris zal na de melding binnen 2 werkdagen met u in overleg treden. Daarna zal er op basis van hoor en wederhoor getracht worden via bemiddeling tot een tevredenstellende oplossing te komen. Indien gewenst kunnen wij hierbij een medewerker van Quasir als bemiddelaar inschakelen.

 

Indien wij via bemiddeling niet tot een oplossing komen, wordt de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie. (Middels Quasir)

 

Klachtencommissie

 

Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw klacht, dan kunt u deze volgens deze klachtenregeling indienen bij de klachtencommissie.

 

Wie mag een klacht indienen?

 

Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van Megakids kan een klacht indienen, dit betreft dus zowel cliënten als eigen medewerkers. Maar ook bijvoorbeeld uw partner, familielid of curator. Nabestaanden van cliënten kunnen eveneens een klacht indienen.

 

Hoe moet u een klacht indienen?

 

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Megakids of de klachtencommissie. Iedere gemelde klacht wordt in behandeling genomen, de afhandeling ervan wordt geregistreerd in het cliënt- of medewerker-dossier.

 

Hoe wordt een klacht behandeld?

 

Als u een klacht indient, wordt er binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen door het bureau Quasir. Bureau Quasir zal eerst nagaan of de mogelijkheden voor klachtenbemiddeling zijn toegepast. Indien er nog ruimte is voor bemiddeling, heeft dit de voorkeur.

 

Is er geen ruimte voor bemiddeling of wenst u op grond van de aard van uw klacht een onafhankelijk oordeel, dan zal de klachtencommissie worden ingeschakeld. De procedures en werkwijze hiervan liggen vast in het klachtenboek van Quasir. De werkwijze van de klachtencommissie wordt naar aanleiding van de beoordeling door Quasir aan u toegelicht.

 

Adressen

 

Megakids
t.a.v. klachtenfunctionaris
Mirjam Plantinga
PC. Boutenstraat 140
2025 LM Haarlem
Tel: +31 6 23170430
E-mail: mirjam.plantinga@megakids.org

 

Quasir – klachtenbemiddelingsbureau
Postbus 1021
7940 KA Meppel
Tel: +31 561 618711
Fax: +31 561 618353
Mobiele telefoon: +31 6 53210558 of +31 6 30858530
E-mail: info@quasir.nl