Kwaliteitszorg

MegaKids

Certificering

Megakids is gecertificeerd volgens de norm ISO: 9001:2015 De kwaliteit van onze zorg is erg belangrijk. Deze wordt gewaarborgd door evaluatiemomenten en het bijstellen van protocollen als dat de kwaliteit en de efficiëntie van de zorg ten goede komt. Niet alleen de zorg voor onze cliënten is van groot belang, maar ook de samenwerking en afstemming met andere betrokken organisaties en disciplines. Heldere doelstellingen, duidelijke afspraken en continuïteit in het begeleidingsproces staan hierbij voorop.

Bescherming persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uiteraard handelt Megakids volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de toepasselijke richtlijnen vanuit de Europese Unie. Voor ons volledige privacyreglement klikt u hier.Klachtenregelement

Klik hier voor het klachtenreglement van Megakids.

Vertrouwenspersoon

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

 

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting. Onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Megakids.

 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

 

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Megakids, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon jouw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Megakids.

 

Zo bereik je het AKJ

 

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt ons bellen op 088 – 5551000, mailen met info@akj.nl of het contactformulier invullen op onze website. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

MegaKids

Begeleiding en behandeling voor mensen met autisme

Cliëntenraad

De Cliëntenraad zet zich in voor de belangenbehartiging van alle cliëntgroepen. De raad houdt zich onder meer bezig met de verbetering van de bereikbaarheid, de communicatie, de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en het inbrengen van deskundigheid. De Cliëntenraad komt op voor alle cliënten van Megakids en geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de directie van MEGAKIDS. De Cliëntenraad heeft cursusdagen en trainingsdagen, vergaderingen met en zonder directie. Tevens bezoeken de leden van de raad bijeenkomsten van andere soortgelijke zorginstellingen.

Doelstellingen

 

• De belangenbehartiging van alle cliënten

• De kwaliteitsverbetering van de dienstverlening
• Het inbrengen van ervaringsdeskundigheid
• Fungeren als klankbord

 

Beleidsonderwerpen

 

• Communicatie
• Belangenbehartiging
• Algemene Beleidszaken
• Uitbreiding netwerk

De volgende personen hebben zitting genomen in de cliëntenraad:

 

Peter de Ruig – voorzitter
Liesbeth de Wilde – penningmeester
Linda Grapendaal – secretaris

 

De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de brede groep cliënten van Megakids vertegenwoordigt. U kunt de raad bereiken door een mail te sturen met behulp van het onderstaande mailformulier.

Contact cliëntenraad