Partners

Lorentzhuis

Megakids vindt het van belang om bij diagnostiek en behandeling van een kind of  jongere door te verwijzen naar een praktijk met specifieke deskundigheid op het gebied van ASS. Het Lorentzhuis is een praktijk voor kinder- en jeugd psychodiagnostiek en psychotherapie, waarmee Megakids intensief samenwerkt.

WSNS Haarlem
(Samenwerkingsverband Zuid-Kennermerland PO)

Heel soms komen kinderen onbedoeld toch thuis te zitten zonder basisonderwijs. Gewoonweg, omdat het de leerling niet lukt zich staande te houden op school, of omdat de school niet de mogelijkheden heeft de begeleiding nog verder aan te passen aan de individuele behoeften van de leerling. Het samenwerkingsverband heeft meerdere keren de specifieke kennis en begeleiding vanuit Megakids ingehuurd om thuiszitters stappen te laten zetten naar passend (speciaal) onderwijs.

Diverse scholen die begeleiding vanuit Megakids hebben ingezet:

Bavinckschool, Bos- en Vaartschool, de Wilgenhoek, Ichtus College, Vrije school Kennermerland, Kennemer Lyceum, Heamstede-Barger, Sancta Maria, ECL, Hageveld, Stedelijk Gymnasium, Rudolf Steiner, Nova College en diverse ROC’s, Albert Schweitzer. Daarnaast werkt Megakids samen met de Daaf Gelukschool, het Rea College en Heliomare.

Megakids werkt samen met de volgende instanties:

Triversum (Hoofddorp / Alkmaar), RIAGG, MEE, Bureau Jeugdzorg, Voorzet, Coach Aut, Opvoedpoli, Care-express.