Megakids

Begeleiding en ondersteuning voor mensen met autisme!

Update 15 maart 2020:

Megakids heeft besloten om alle vormen van groepsbegeleiding met onmiddellijke ingang stop te zetten. De dagklas, huiswerkklas, kookclub, inloopavonden en vrijdagavondgroepen, zullen aankomende periode geen doorgang vinden. Megakids wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om cliënten en onze zorgmedewerkers te “beschermen” tegen het coronavirus en verdere verspreiding daarvan te voorkomen. Morgenochtend zal er een intern overleg zijn, waarin de mogelijkheden om digitaal tegemoet te komen aan de hulpvragen van onze cliënten centraal zal komen te staan. Continuïteit van de hulpverlening vinden wij belangrijk, maar wel op een veilige en verantwoorde wijze met alles wat we op dit moment weten over de snelle verspreiding van het coronavirus.

Coranavirus 9 maart 2020
 
1. De afgelopen dagen krijgen we veel vragen over het coronavirus en hoe organisaties hiermee om moeten gaan. Het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) is de belangrijkste informatiebron voor Nederland voor hygiëne en gezondheid. Op de site van het RIVM staan de laatste ontwikkelingen rondom het virus en een uitgebreid vraag & antwoord-deel: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Ons advies is om deze site goed in de gaten te houden.Reeds eerder adviseerde het RIVM personen met klachten als verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent blijf zo veel mogelijk thuis als je één van deze klachten vertoont. Het RIVM vraagt ook om kwetsbare personen (zoals ouderen) te mijden. Alle evenementen vanaf 100 personen worden afgelast. De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april. 

Kinderen die geen klachten hebben, kunnen gewoon naar Megakids toekomen. Kinderen die wel last hebben van verkoudheid, hoesten en koorts (meer dan 38 graden) moeten thuisblijven. Wij inventariseren ook onder onze collegae of zij deze klachten hebben. Indien dat het geval is blijven ook deze collegae thuis.

Heeft uw kind of heeft u zelf binnen uw familie één van deze klachten? Dan is het belangrijk om het advies van het RIVM en de GGD op te volgen. Twijfelt u daarover? Neem dan contact op met het RIVM of de GGD. 

2. Afgelopen periode hebben we een flinke doorstroom gehad met betrekking tot jongeren van onze wachtlijst. Zo hebben we de wachtlijst flink kunnen verkleinen, inmiddels kunnen we weer wat aanmeldingen op onze wachtlijst plaatsen. Wilt u niet wachten, of meer informatie over andere zorgaanbieders. Dan verwijzen we u graag ‘terug’ naar het CJG www.cjgkennemerland.nl of de WMO. Zij kunnen u op de hoogte brengen van andere passende zorgaanbieders in de regio.

Megakids zal haar jonge & volwassen cliënten gedurende hun leven helpen zo zelfstandig mogelijk in het leven te staan, en grip te krijgen en te houden op hun leven, door hen op een zo breed mogelijk terrein te ondersteunen en te begeleiden. Van opvoeding en onderwijs tot werk … en in samenwerking met gemeenten, werkgevers, zorginstellingen, onderwijs en de ouders van cliënten.

De kracht van Megakids zit hierbij in de persoonlijke benadering, specifieke deskundigheid en activerende begeleiding.
De mensen achter Megakids streven naar groei en ontwikkeling.

Megakids is een organisatie van energieke medewerkers die van aanpakken weten, op wie je kunt bouwen. Wij zijn actieve professionals, goed opgeleid, praktisch en hebben veel ervaring. Wij zijn ook toegankelijk, dienstverlenend en voelen ons persoonlijk verantwoordelijk voor de tevredenheid van cliënten en hun directe omgeving. We werken graag samen en zijn daarom gericht op goede relaties met collega’s, cliënten, ouders en samenwerkende partners. Leuke, humorvolle en plezierige mensen die goed kunnen luisteren en zichzelf blijven.

Ieder mens verdient een waardige plaats in deze maatschappij. Ieder mens moet naar vermogen kunnen bijdragen aan en participeren in de samenleving.