MegaHomes

Kleinschalige beschutte en beschermde woonvormen

Er zijn momenten dat het thuis echt moeilijk kan worden. Maar het kan ook zijn dat je wilt voorkomen dat het thuis moeilijk wordt. Misschien is wonen met begeleiding dan een goede stap tussen volledig zelfstandig wonen en thuis wonen.

 

Onze kleinschalige beschutte en beschermde woonvormen bestaan uit een aantal vrije sectorwoningen in een ‘gewone woonwijk’ waar drie of vier jongvolwassen met autisme samen wonen. Wonen en zorg hebben we altijd al van elkaar gescheiden, huur betalen hoort er nu eenmaal bij als je op jezelf wilt gaan wonen, ook als je een beperking hebt. We werken niet op volgorde van aanmelding, maar op een passende ‘match’. Zodra er een kamer vrijkomt, wordt er met begeleiding ‘autiproof’ gehospiteerd in het woonhuis. We hechten veel waarde aan normaliseren. Een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen is veiligheid en een goede klik in het contact met huisgenoten. Dat vinden wij, maar met name onze cliënten belangrijk.

 

Op locatie is er een gemeenschappelijke woonkamer, waar je naartoe kunt gaan als je zin hebt in gezelschap. De keuken en het sanitair worden met meerdere bewoners gedeeld. Dit vormt ook een belangrijke stimulans om taken in de huishouding uit te voeren en verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de andere huisgenoten. Er is wekelijks een huisvergadering waarin praktische zaken met elkaar besproken worden en waar je ook leert om op een sociaal-wenselijke manier feedback te geven en feedback te ontvangen. Natuurlijk word je daarbij geholpen door onze woonbegeleiders. Megakids heeft ervoor gekozen om met een vaste wooncoördinator te werken. Deze houdt overzicht en is precies op de hoogte van wat er binnen de huishoudens gebeurt, wie welke verantwoordelijkheden draagt. Daarnaast heeft elke jongere zijn of haar eigen ambulant begeleider: een vertrouwenspersoon die jou meerdere uren in de week ziet. De wooncoördinator en ambulant begeleider maken samen met jou een persoonlijk woonplan, waarin alle leefdomeinen worden meegenomen. Er is 24/7 een bereikbaarheidsdienst waar je een beroep op kunt doen als spanning en stress je even teveel wordt en je echt hulp nodig hebt.

 

Megakids maakt deel uit van de contingentregeling in samenwerking met de gemeenten en de woningcorporaties, waardoor jij sneller kunt uitstromen naar een sociale huurwoning als je klaar bent voor de stap naar zelfstandig wonen met ambulante ondersteuning.

MegaKids

Begeleiding en behandeling voor mensen met autisme

Laatste Nieuws

  • Met trots kunnen wij delen dat we door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn aangewezen als 1 van de 15 zogenoemde proeftuinen. Dit zijn onderwi...

  • Onze nieuwe website is live. In de komende periode zullen wij deze nog verder gaan verbeteren! Happy browsing....