Links

Nederlandse Vereniging voor Autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.

 

MEE Noord-West-Holland

MEE is een organisatie bij u in de buurt die ondersteuning biedt voor mensen met een beperking. Bij MEE werken deskundige mensen die u kunnen helpen bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. MEE informeert, helpt bij moeilijke afwegingen en wijst zonodig de weg naar de juiste instanties. MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus alleen gericht op uw belang. De diensten van MEE worden door de overheid betaald. Voor u is het daarom gratis. MEE helpt u kosteloos met het aanvragen van een persoonsgebonden budget!

 

Per Saldo

Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

 

Landelijk Netwerk Autisme

Het Landelijk Netwerk Autisme staat voor kennismanagement op het gebied van onderwijs en autisme. Het LNA geeft voorlichting en stimuleert scholen om samen te werken ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen met autisme in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het vervolgonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

 

Centrum voor jeugd en gezin Haarlem

Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien.