Tips

MANTELZORGCOMPLIMENT

U kunt in uw persoonlijke omgeving iemand blij maken met een mantelzorgcompliment als blijk van waardering voor zijn of haar inzet. Het mantelzorgcompliment is een bedrag van 250 euro voor ‘mantelzorgers’.
Op de website van SVB is meer informatie hierover terug te vinden.

AUTIPAS

De AUTIPAS is een persoonlijke pas waarop, behalve de contactgegevens van de pashouder, ook de belangrijkste kenmerken van autisme worden uitgelegd. De pas kan nuttig zijn in diverse situaties, bijvoorbeeld niet lang hoeven wachten in de rij bij een pretpark. Meer informatie is terug te vinden op de website Autipas.

RIJLES EN AUTISME

De meeste mensen met autisme zijn prima in staat om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen. Op de website Rijles en Autisme kun je kijken welke rijschool in jouw omgeving zich heeft bijgeschoold in het lesgeven aan kandidaten met autisme.

SOCIAAL OP STAP

Sociaal op stap is een website met speciale tools voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Heel handig. Meer informatie: sociaalopstap.nl

TOG REGELING 

Voor uw kind ontvangt u kinderbijslag via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als uw kind  gediagnosticeerd is met een autisme spectrum stoornis dan heeft het vaak extra zorg nodig. Als uw kind thuis woont kunt u vanwege die extra zorg in aanmerking komen voor de TOG = Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (autisme wordt gezien als een handicap). De TOG is een extra financiële toeslag. De SVB kan aangeven of u voor de  TOG in aanmerking komt. Kijk op de website van SVB / TOG voor meer informatie.