Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven terug voor

Heeft u hier nog vragen over of bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op of meldt u aan.

 

Begeleiding

Onderstaande begeleidingsvormen kunnen worden bekostigd vanuit een Persoons Gebonden Budget of middels een indicatie ZIN. Megakids heeft ook mogelijkheden om vanuit Zorg in Natura te werken

 Begeleiding Ambulant individueel (PGB) jeugdwet 66,00 tot en met  75,00 euro 1 uur

 

Begeleiding groep  (PGB) jeugdwet 78,60 euro

 

1 dagdeel (3 a 4 uur) tussen de 2,50 en 5,00 euro
Begeleiding ZIN afhankelijk van Gemeente
Onderwijs begeleiding 65,00 tot en met 75,0 euro 1 uur
Zomerweek

(7 etmalen)

207,20 euro per etmaal
ZZP – Wonen

WMO

 Neem contact op voor de mogelijkheden  Neem contact op voor de mogelijkheden  –

Naar boven


Huiswerkklas

De huiswerkklas is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.30 tot 18.00 uur. De huiswerkbegeleiding kan soms worden vergoed vanuit een indicatie PGB of ZIN. Daarnaast is particuliere financiering mogelijk. Neem contact op over de financiering.

Naar boven


Educatieve dagopvang

De educatieve dagopvang is een vorm van dagbesteding met een educatief karakter. Deze opvang heeft plaats in een kleine setting tussen 10.00 en 13.00 uur op locatie van MegaKids. De kosten hiervoor kunnen worden vergoed uit het PGB. De jongere moet hiervoor wel in het bezit zijn van een leerplichtontheffing en de functie dagbesteding hebben toegekend gekregen binnen de indicatie vanuit het Zorgkantoor. De kosten hiervoor bedragen 57,00 euro per dagdeel (Begeleiding Groep)

Heeft de jongere intensievere 1 op 1 begeleiding nodig dan is dit ook mogelijk. De dagbesteding krijgt dan een individueel karakter binnen dezelfde setting. De kosten daarvoor bedragen 57,00 euro per dagdeel en er wordt extra 1 uur begeleiding individueel a 55,00 euro in rekening gebracht.

Naar boven


Educatieve crisisopvang (dagklas)

De educatieve crisisopvang is voor kids en jongeren (met ASS) die zijn uitgevallen binnen hun eigen onderwijssituatie en om wat voor reden dan ook thuis zijn komen te zitten, de zogenoemde thuiszitters. Samen met de school van oorsprong, de samenwerkingsverbanden (PO/VO) en ouders kan Megakids kijken naar mogelijke financieringen om een tijdelijke, veilige plek te kunnen bieden bij Megakids. Een veilige plek met als doel de stap terug te maken naar een passende onderwijsvoorziening. Ieder kind / jongere heeft tenslotte recht op onderwijs, regulier dan wel speciaal.

 

Naar boven


Relatiecoaching

Het tarief voor relatiecoaching bedraagt 75,00 euro per uur.

Naar boven