Onze missie

Focus op levensloopbegeleiding in het behandelaanbod
voor jongeren en volwassenen met ASS

De diagnose wordt op steeds jongere leeftijd gesteld maar gezien de chronische aard van de aandoening is het ook noodzaak dat er aandacht is voor de oudere cliënt met ASS.

Een persoon met ASS kan naar behoefte gedurende zijn/haar leven voor korte of langere tijd een beroep kan doen op MegaKids. MegaKids zal haar jonge & volwassen cliënten gedurende hun leven helpen zo zelfstandig mogelijk in het leven te staan, en grip te krijgen en te houden op hun leven, door hen op een zo breed mogelijk terrein te ondersteunen en te begeleiden.

Van opvoeding en onderwijs tot werk …

… in samenwerking met gemeenten, werkgevers, zorginstellingen, onderwijs en de ouders van cliënten.

De kracht van Megakids zit hierbij in de persoonlijke benadering, specifieke deskundigheid en activerende begeleiding (trainen van vaardigheden om zelfredzaamheid/ zelfstandigheid te vergroten; zaken overnemen als cliënt deze echt niet zelf kan uitvoeren).

De mensen achter Megakids streven naar groei en ontwikkeling. Megakids is ervan overtuigd dat een persoon met ASS alleen goed kan integreren in de maatschappij als ook de maatschappij goed op de hoogte is van de mogelijkheden en de beperkingen die ASS met zich meebrengt. Megakids zorgt daarom voor ondersteuning van de ouders / gezinnen van een cliënt, en draagt zorg voor verspreiden van kennis en begrip rondom autisme middels workshops, lezingen en gastcolleges.

Ook is er een belangrijke rol weggelegd voor Megakids om te adviseren en te ondersteunen bij aanvraag van financiering voor de zorg zoals Wajong, PGB, TOG en Lgf (financiëel rugzakje voor school ter ondersteuning van leerkrachten in het leren omgaan met kinderen / jong volwassenen met ASS).