Onze visie

Ieder mens verdient een waardige plaats in deze maatschappij.  Ieder mens moet naar vermogen kunnen bijdragen aan en participeren in de samenleving.
Dus ook mensen met een beperking. Ook mensen met ASS.

Willen wij als maatschappij deze integratie van mensen met een beperking bewerkstellligen, dan zullen we een aantal randvoorwaarden moeten scheppen:

  • Overkoepelende cliëntgebonden financiering
  • Uitwisseling van relevante ondersteunings- en begeleidingsinformatie
  • Levensloopbegeleiding
  • Geen pamperende maar een activerende begeleiding (cliënt moet doen wat ie zelf kan en zaken laten overnemen die hij/zij echt niet zelf kan uitvoeren)
  • Geen korte-termijn politiek, maar investeren in de toekomst – dat verdient zich dubbel en dwars terug

Uitwisseling van relevante informatie is cruciaal voor de integratie van een persoon met ASS, om deze op alle gebieden van het leven te ondersteunen waar hij of zij dat nodig heeft. De thuisbegeleider moet weten wat er in de leer/werksituatie speelt en omgekeerd. De betrokken partijen moeten gaan samenwerken onder regie van een levensloopbegeleider. Gebeurt dat niet dan zal op termijn de zorg voor mensen met een (functie)beperking onbetaalbaar worden. Op dit moment zijn de verschillende partijen teveel bezig met hun eigen belang i.p.v. met het belang van de cliënt – wat uiteindelijk ook het belang van de maatschappij is.