Gemeenten

Gemeenten

Bent u werkzaam bij de gemeente en belast met de uitvoering van de Jeugdwet, WMO of Wonen en Herstel? We willen u graag iets vertellen over onze bijzondere en mooie doelgroep. Om te begrijpen wat er nodig is aan begeleiding voor deze doelgroep, is allereerst begrip en inzicht nodig.

 

Autisme is niet te genezen, onbegrip wel. Autisme komt in elke levensfase en op elk levensgebied weer anders tot uiting. Het is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor ervaren mensen met autisme over het algemeen meer problemen met de communicatie, de sociale interactie en het verbeeldend vermogen.

 

Deze problemen uiten zich met name tijdens verschillende overgangsfasen in het leven van de cliënt met autisme. In de visie van Megakids is levensloopbegeleiding bij autisme van groot belang. Deze levensloopbegeleiding houdt in dat onze begeleiders een proactieve ondersteuning bieden bij naderende veranderingen in de levensloopomstandigheden. Op die manier kun je escalatie van (gedrags-)problemen voorkomen en de maatschappelijke participatie bevorderen. De zorg wordt op deze manier ook betaalbaar gehouden. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen, dat geldt in het bijzonder voor deze doelgroep.

 

De begeleiding door Megakids heeft een preventief karakter. Op basis van persoonlijke kennis van de cliënt en zijn of haar systeem, worden naderende overgangssituaties in kaart gebracht, gekaderd en zorgvuldig voorbereid. Megakids vindt het hierbij belangrijk om het netwerk van de cliënt actief te betrekken, te informeren, te stimuleren en te versterken. Voor onze begeleiding geldt: zelfstandig waar mogelijk, ondersteunend waar nodig.

 

Wilt u als gemeente meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

MegaKids

Begeleiding en behandeling voor mensen met autisme

Laatste Nieuws

  • Met trots kunnen wij delen dat we door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn aangewezen als 1 van de 15 zogenoemde proeftuinen. Dit zijn onderwi...

  • Onze nieuwe website is live. In de komende periode zullen wij deze nog verder gaan verbeteren! Happy browsing....