Voor gemeenten

Bent u werkzaam bij de gemeente en belast met de uitvoering van de WMO? We willen u graag iets vertellen over onze bijzondere en mooie doelgroep! Om te begrijpen wat er nodig is aan begeleiding voor deze doelgroep, is allereerst begrip en inzicht in de stoornis nodig.

Autisme is een levenslange stoornis die in elke levensfase en op elk levensgebied weer anders tot uiting komt. Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met de communicatie, de sociale interactie en het verbeeldend vermogen.

Deze problemen uiten zich met name tijdens verschillende overgangsfasen in het leven van de cliënt met autisme. In de visie van Megakids is levensloopbegeleiding bij autisme van groot belang. Deze levensloopbegeleiding houdt in dat onze begeleiders een proactieve ondersteuning bieden bij naderende veranderingen in de levensloopomstandigheden. Op die manier kun je escalatie van (gedrags-)problemen voorkomen en de maatschappelijke participatie bevorderen. De zorg wordt op deze manier ook betaalbaar gehouden. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen, dat geldt in het bijzonder voor deze doelgroep.

De begeleiding door Megakids heeft een preventief karakter. Op basis van persoonlijke kennis van de cliënt en zijn systeem worden naderende overgangssituaties in kaart gebracht, gekaderd en zorgvuldig voorbereid. Megakids vindt het hierbij belangrijk om het netwerk van de cliënt te informeren, te stimuleren en te versterken. Als de begeleiding langzaam kan worden afgebouwd, neemt de cliënt de regie weer over. Voor onze begeleiding geldt: zelfstandig waar mogelijk, ondersteunend waar nodig.

Neem bij interesse contact met ons.