Scholen

Scholen

Veel leerlingen met autisme zitten in het reguliere onderwijs. Dit gaat vaak goed. Toch worden leerkrachten soms geconfronteerd met leerlingen die ze moeilijk kunnen begrijpen of die niet profiteren van de hulp die ze geboden wordt. Om een leerling met autisme goed te kunnen begeleiden, moet een leerkracht zich kunnen verplaatsen in de leefwereld van autisten en de pedagogisch-didactische ondersteuningsbehoefte kennen.

 

Vanuit Passend Onderwijsgelden (PO) of middels individuele zorgarrangementen vanuit het Samenwerkingsverband (SWV VO) kan de leerling, maar ook de leerkracht individueel op school ondersteund worden door onze autisme experts. Er worden leerstrategieën en handvatten aangereikt om probleemgedrag te verminderen en de kans op een succesvolle voortgang op school te vergroten.

 

Tevens bestaat de mogelijkheid voor een cursus op maat, aansluitend bij de wensen en behoeften van uw organisatie. Megakids is als geen ander in staat de theorie te vertalen naar uw praktijk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en beeldmateriaal wordt verduidelijkt wat autisme betekent en welke consequenties dit heeft voor het onderwijs. Er wordt aandacht besteed aan de leerstijl van leerlingen met autisme, probleemgedrag, didactische aanpak en de samenwerking met ouders. Hierbij wordt ook het belang aangegeven van een heldere en duidelijke communicatie. Leerlingen met autisme hebben een andere informatieverwerking en hun eigen manier van leren. Het is belangrijk dat een schoolteam dat weet en dat docenten in de klas rekening kunnen houden met de cognitieve leerstijl van deze doelgroep.

MegaKids

Begeleiding en behandeling voor mensen met autisme

Laatste Nieuws

  • Met trots kunnen wij delen dat we door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn aangewezen als 1 van de 15 zogenoemde proeftuinen. Dit zijn onderwi...

  • Onze nieuwe website is live. In de komende periode zullen wij deze nog verder gaan verbeteren! Happy browsing....