Voor zorginstellingen

Bij Megakids vinden wij de samenwerking met andere zorginstellingen belangrijk. Wij hebben daar ook ruime ervaring mee. Behandelaars van Triversum, Bascule, Riagg, MEE en het Lorentzshuis werken graag samen met onze organisatie.

Megakids kan met name worden ingezet als er een transfer plaats moet vinden van geleerde vaardigheden in de eigen sociale context van de cliënt. Megakids werkt outreachend en is ook buiten reguliere kantooruren inzetbaar. Onze organisatie kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij de start van de dag,  het invullen van vrije tijd en toepassen van SOVA-vaardigheden, het koppelen van psycho-educatie aan concrete situaties uit de dagelijkse praktijk, het observeren en analyseren van lastige momenten gekoppeld aan probleemgedrag, het geven van praktische tips en tools in de thuissituatie en hoe daarmee om te gaan om probleemgedrag te voorkomen, etc. De kracht van Megakids zit in de persoonlijke benadering, specifieke deskundigheid en activerende begeleiding en coaching.  Hierbij zijn het trainen van vaardigheden om zelfredzaamheid/ zelfstandigheid en eigen regie te vergroten cruciaal.

Neem bij interesse contact met ons.