Zorginstellingen

Zorginstellingen

Bij Megakids vinden wij de samenwerking met andere zorginstellingen belangrijk. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend om met ketenpartners samen te werken in het belang van onze cliënten. Daar hebben we ook ruime ervaring mee. Ketenpartners weten ons gelukkig ook te vinden. Megakids wordt vaak benaderd als er een transfer plaats moet vinden van geleerde vaardigheden in de sociale context van de cliënt.

 

In het kader van de nieuwe aanbesteding voor de Jeugdwet heeft Megakids een consortium gevormd met Nuhoff-Psychotherapie, Yes We Can Clinics en William Schrikker Gezinsvormen.

 

Samen hebben we als doel om jeugdigen zo ambulant en outreachend mogelijk te begeleiden en te behandelen. Indien nodig, ook buiten de gangbare kantooruren. Het actief betrekken van het netwerk vinden we belangrijk. Als er verblijf nodig is, zorgen we voor kortdurende intensieve behandeling. Onze kleinschaligheid en gedeelde visie maakt een persoonlijke aanpak en maatwerk mogelijk. Met elkaar omarmen we de integraliteit in de jeugdzorg.

MegaKids

Begeleiding en behandeling voor mensen met autisme

Laatste Nieuws

  • Met trots kunnen wij delen dat we door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn aangewezen als 1 van de 15 zogenoemde proeftuinen. Dit zijn onderwi...

  • Onze nieuwe website is live. In de komende periode zullen wij deze nog verder gaan verbeteren! Happy browsing....